2

Ko te wiki o te reo māori tēnei, ā, kua takoto te manuka!

Heke mai ki te whare pukapuka, ā, karawhiua!

Kia kaha te reo māori

 

It’s māori language week and we’ve got some challenges for you.

So come on down to the library and check them out!

Kia kaha te reo māori

 

Ngohe| Activities

Wharewhare – Bingo

Whīwhiwhi – Tongue Twisters

Waiata Mai – Wednesday 3.30pm, Saturday 10.30am

Rauemi – Resources : TWoTRM phrase booklets